Technické služby Jičín

Technické služby Jičín

Veřejné zakázky malého rozsahu PDF Tisk Email

 

PROFIL ZADAVATELE   ezakazky VEŘEJNÝ PORTÁL  Verejny portal

 

POPTÁVKY:

 

PRŮBĚŽNÝ NÁKUP MOTOROVÉ NAFTY

Výzva vyhlášena dne: 04.10.2012

 

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením & 6 zákona č. 137/2006 Sb., následující poptávky na realizaci  veřejných zakázek malého rozsahu  :

Je zakázáno tento druh informací kopírovat a následně zveřejňovat na jiném webu bez souhlasu Technických služeb města Jičína.

 

ROK 2020

 

newe

 

 

 

NÁKUP UŽITKOVÉHO VOZIDLA

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4

Výzv vyhlášena dne 10.6.2020          Zrušení zadávacího řízení dne 10.7.2020

 

 

 

NÁKUP OSOBNÍHO A UŽITKOVÉHO VOZIDLA

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4 + PŘÍLOHA 5

Výzvy vyhlášena dne 26.5.2020        Zrušení výběrového řízení dne 8.6.2020

 

 

 

 

NÁKUP UNIVERZÁLNÍHO KOMUNÁLNÍHO VOZIDLA

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4

Výzva vyhlášena dne: 26.2.2020     Uzavřeno dne: 23.3.2020 viz příloha

 

 

 

ROK 2019  

 

 

NÁKUP RAMENOVÉ SEKAČKY      

PŔÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4 + PŘÍLOHA 5 

Výzva vyhlášena dne: 4.6.2019        Uzavřeno dne: 27.6.2019 vz příloha

 

 

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL PRO SVOZ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ    

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŔÍLOHA 4

Výzva vyhlášena dne: 14.3.2019      Uzavřeno dne: 6.5.2019 viz protokol

 

 

Předběžné tržní konzultace - NÁKLADNÍ AUTOMOBIL PRO SVOZ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ

Konzultace vyhlášena dne: 14.2.2019

 

 

 

ROK 2018

 

NÁKUP A SERVIS PNEUMATIK     

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 4.9.2018              Uzavřeno dne: 5.10.2018 viz příloha

 

 

NÁKUP NOVÉHO ELEKTROMOBILU S BATERIOVÝM POHONEM

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 20.7.2018            Uzavřeno dne: 23.8.2018 viz příloha

 

 

NÁKUP NOVÝCH PLASTOVÝCH KONTEJNERŮ VÍKO VE VÍKU NA KOMUNÁLNÍ ODPAD O OBJEMU 1 100 L

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4

Výzva vyhlášena dne: 2.3.2018             Uzavřeno dne: 28.3.2018 viz příloha

 

ROK 2017

 

NÁKUP NOVÉHO ELEKTROMOBILU S BATERIOVÝM POHONEM 

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 19.10.2017           Zrušení výběrového řízení

 

 

NÁKUP NOVÉHO KOLOVÉHO TRAKTORU PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU MĚSTA

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4 + PŘÍLOHA 5

Výzva vyhlášena dne: 25.9.2017            Uzavřeno dne: 5. 11. 2017 viz příloha

 

 

NÁKUP NOVÉHO ELEKTROMOBILU S BATERIOVÝM POHONEM

PŘÍLOHA 1 + PŘĹOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 11.9.2017            Zrušeno dne: 13.10.2017 viz protokol

 

 

NÁKUP STACIONÁRNÍHO LISU A DVOU KUSŮ PŘÍPOJNÝCH KONTEJNERŮ PRO LISOVÁNÍ A PŘEPRAVU VÝMĚTU Z TŘÍDÍCÍ LINKY

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4

Výzva vyhlášena dne: 30.6.2017           Uzavřeno dne: 14.8.2017 viz příloha

 

                                                

NÁKUP A SERVIS PNEUMATIK

PŘÍLOHA 1

Výzva vyhlášena dne: 23.6.2017            Uzavřeno dne: 20.7.2016 viz protokol

 

 

NÁKUP STACIONÁRNÍHO LISU A DVOU KUSŮ PŘÍPOJNÝCH KONTEJNERŮ PRO LISOVÁNÍ A PŘEPRAVU VÝMĚTU Z TŘÍDÍCÍ LINKY 

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4

Výzva vyhlášena dne: 12.5.2017            Zrušeno dne: 12.6.2017 viz protokol

 

 

NÁKUP NÁDOB NA BIOODPAD                

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + NÁVHR KUPNÍ SMLOUVY

Výzva vyhlášena dne: 28.3.2017            Uzavřeno dne: 18.4.2017 viz protokol


 

NÁKUP VOZIDLA PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

PŘÍLOHA 1PŘÍLOHA  2 + PŘÍLOHA 3 + VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Výzva vyhlášena dne: 3.2.2017              Uzavřeno dne: 25.4.2017 viz písemná zpráva zadavatele

 

 

 ROK 2016

 

NÁKUP PŘÍPOJNÉHO KONTEJNERU A STACIONÁRNÍHO LISU

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 28.7.2016            Uzavřeno dne: 18.8.2016 viz protokol               

 

NÁKUP A SERVIS PNEUMATIK

PŘÍLOHA 1

Výzva vyhlášena dne: 21.7.2016            Uzavřeno dne: 15.8.2016 viz protokol

 

VOZIDLO S LISOVACÍ NÁSTAVBOU NA SBĚR ODPADU Z ODPADKOVÝCH KOŠŮ           

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4

Výzva vyhlášena dne: 12.2.2016           Uzavřeno dne: 7.3.2016 viz protokol

 

 ROK 2015

 

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA MĚSTA   

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4 + PŘÍLOHA 5 + INSPIRACE OBRÁZKY

Výzva vyhlášena dne: 25.8.2015         Uzavřeno dne: 1.10.2015 viz protokol

 

NÁKUP A SERVIS PNEUMATIK           

PŘÍLOHA 1                                           Uzavřeno dne: 9.6.2015 viz protokol

Výzva vyhlášena dne: 14.5.2015

 

NÁKUP VYBRAČNÍHO VÁLCE RUČNĚ VEDENÉHO S ŘÍDÍCÍM KOLEM       

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 10.4.2015          Uzavřeno dne: 5.5.2015 viz protokol

 

VOZIDLO PRO PŘEPRAVU VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ    

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 25.3.2015          Uzavřeno dne: 21.4.2015 viz protokol

 

NÁKUP NÁDOB NA BIOODPAD

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 5.3.2015            Uzavřeno dne: 1.4.2015 viz protokol

 

 ROK 2014

 

NÁKUP NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2

Výzva vyhlášena dne: 13.6.2014         Uzavřeno dne: zrušeno dne 11.7.2014 viz protokol    

 

NÁKUP A SERVIS PNEUMATIK

SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 23.5.2014         Uzavřeno dne: 23.6.2014 viz protokol

 

PLYNOFIKACE VYTÁPĚNÍ GARÁŽÍ TS - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ + DOMOVNÍ PLYNOVOD

 

PŘILOHA 1 + PŘILOHA 2 + PŘÍLOHA 3 + PŘÍLOHA 4 + PŘÍLOHA 5 + PŘÍLOHA 6 + PŘÍLOHA 7 + PŘÍLOHA 8

Výzva vyhlášena dne: 21.5.2014         Uzavřeno dne: 18.6.2014 viz protokol

 

NÁKUP NOVÉHO ŽACÍHO ÚSTROJÍ KE KOLOVÉMU TRAKTORU ISEKI TM 3245

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 4.4.2014          Uzavřeno dne: 23.5.2014 viz protokol

 

NÁKUP POSYPOVÉ SOLI

Výzva vyhlášena dne: 28.3.2014         Uzavřeno dne: 5.5.2014 viz protokol

 

NÁKUP NOVÉHO CHODNÍKOVÉHO ZAMETACÍHO VOZU

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 21.3.2014

 

 ROK 2013

 

NÁKUP KOLOVÉHO TRAKTORU PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU

PŘÍLOHA 1

Výzva vyhlášena dne: 22.10.2013    Uzavřeno dne: 19.11.2013 viz protokol

 

NÁKUP AUTOMOBILU PRO SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ, HOMOGENIZÉRU A BIODRTIČE ODPADU A PLASTOVÝCH BIO POPELNIC

PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 19.8.2013     Uzavřeno dne: 30.10.2013 viz protokol

 

 NÁKUP VIBRAČNÍHO VÁLCE RUČNĚ VEDENÉHO S ŘÍDÍCÍM KOLEM + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 27.5.2013     Uzavřeno dne: 20.6.2013 zrušení výběrového řízení viz protokol

 

NÁKUP NOVÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA PRO PŘEPRAVU VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ VČETNĚ KONTEJNERU PRO NEBEZPEČNÉ ODPADY

VÝZVA + PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 30.4.2013    Uzavřeno dne: 27.5.2013 viz protokol

 

NÁKUP POSYPOVÉ SOLI

Výzva vyhlášena dne: 22.4.2013    Uzavřeno dne: 10.5.2013 viz protokol

 

NÁKUP SAMOSBĚRNÉHO ZAMETACÍHO VOZIDLA NA ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍNA

VÝZVA + PŘÍLOHA 1 + PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHA 3

Výzva vyhlášena dne: 27.3.2013    Uzavřeno dne: 6.5.2013 viz protokol

 

NÁKUP STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 26.2.2013    Uzavřeno dne: 22.3.2013 viz protokol

 

NÁKUP SODÍKOVÝCH VÝBOJEK PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 15.2.2013    Uzavřeno dne: 13.3.2013 viz protokol

 

REVIZE ROZVADĚČŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  + SPECIFIKACE 

Výzva vyhlášena dne: 13.2.2013     Uzavřeno dne: 11.3.2013 viz protokol

 

NÁKUP OCELOVÉHO VÁZACÍHO DRÁTU

Výzva vyhlášena dne: 30.1.2013    Uzavřeno dne: 27.2.2013 viz protokol

 

NÁKUP SPOTŘEBNÍHO ELEKTROMATERIÁLU + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 24.1.2013   Uzavřeno dne: 20.2.2013 viz protokol

 

NÁKUP A SERVIS PNEUMATIK + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 18.1.2013    Uzavřeno dne: 18.2.2013 viz protokol

 

ROK 2012

 

PARKOVACÍ LÍSTKY DO PARKOVACÍCH AUTOMATŮ FIRMY WSA

Výzva vyhlášena dne: 5.12.2012     Uzavřeno dne: 28.12.2012 viz protokol

 

NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD A SEPARACI

Výzva vyhlášena dne: 12.11.2012     Uzavřeno dne: 4.12.2012 viz protokol

 

VRTANÁ STUDNA HV V AREÁLU TS MĚSTA JIČÍNA + Průvodní zpráva + TZ 1 + TZ 2 + TZ 3 + V 1 + V 2 + V 3 + V 4 + HG vrt

Výzva vyhlášena dne: 16.10.2012     Uzavřeno dne: 6.11.2012 viz protokol

 

DODÁVKA MECHANICKÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ  +  SPECIFIKACE 1  +  SPECIFIKACE 2

Výzva vyhlášena dne:  10.10.2012     Uzavřeno dne: 29.10.2012 viz protokol

 

NÁKUP NOVÉHO KONTEJNERU S HYDRAULICKOU RUKOU  +  SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne:  08.10.2012     Uzavřeno dne: 22.10.2012 viz protokol

 

NÁKUP SVAŘOVANÝCH VYSOKO ZÁTĚŽOVÝCH ROŠTŮ PRO KONSTRUKCI NÁJEZDU RAMPY + SPECIFIKACE + FOTO

Výzva vyhlášena dne: 12.9.2012      Zrušeno dne: 16.10.2012 

 

VÁHA NA SKLÁDKU POPOVICE

Výzva vyhlášena dne: 10.4.2012      Uzavřeno dne : 14.5.2012 viz protokol

 

NÁKUP POSYPOVÉ SOLI

Výzva vyhlášena dne: 21.3.2012      Uzavřeno dne : 13.4.2012 viz protokol

 

PARKOVACÍ LÍSTKY DO PARKOVACÍCH AUTOMATŮ FIRMY WSA

Výzva vyhlášena dne: 15.3.2012      Uzavřeno dne : 23.4.2012 viz protokol

 

NÁKUP SPOTŘEBNÍHO ELEKTROMATERIÁLU + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 13.3.2012      Uzavřeno dne : 5.4.2012 viz protokol

 

NÁKUP ŽIVIČNÉ SMĚSI

Výzva vyhlášena dne: 2.3.2012

 

NÁKUP VYSOKOZÁTĚŽOVÝCH ROŠTŮ PRO KONSTRUKCI NÁJEZDU RAMPY

+ SPECIFIKACE 01 + SPECIFIKACE 02 + SPECIFIKACE 03 + SPECIFIKACE 04

Výzva vyhlášena dne: 22.2.2012       Uzavřeno dne : 6.4.2012 viz protokol   dne : 13.4.2012 viz protokol

 

NÁKUP OCELOVÉHO VÁZACÍHO DRÁTU

Výzva vyhlášena dne: 13.2.2012       Uzavřeno dne : 22.3.2012 viz ptrotokol

 

STRAVENKY PRO ZAMĚSTNANCE

Výzva vyhlášena dne: 13.2.2012       Uzavřeno dne : 13.3.2012 viz protokol

 

NÁKUP A SERVIS PNEUMATIK  + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 23.1.2012       Uzavřeno dne : 07.02.2012 viz protokol

 

ROK 2011

 

NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD A SEPARACI

Výzva vyhlášena dne: 15.11.2011    Uzavřeno dne : 06.12.2011 viz protokol

 

NOVÉ OSOBNÍ VOZIDLO 1,4 - 63 kW - 2 KS

Výzva vyhlášena dne: 21.10.2011    Uzavřeno dne : 07.11.2011 viz protokol

 

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE PRO PROJEKT "SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE NA ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍNA"

Výzva vyhlášena dne: 3.10.2011      Uzavřeno dne : 24.10.2011 viz protokol

 

KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ TŘÍDÍCÍ HALY - 1. ETAPA + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 15.8.2011      Uzavřeno dne : 29.8.2011 viz protokol

 

OPLOCENÍ A VRATA NA SBĚRNÉM DVOŘE + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 15.8.2011      Uzavřeno dne : 29.8.2011 viz protokol

 

NÁKUP STÍNÍCÍ A TELEPNÉ CLONY

Výzva vyhlášena dne: 16.6.2011      Uzavřeno dne : 7.7.2011 viz protokol

 

MEZINÁPRAVOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ - TYP JOHN DEERE 2520

Výzva vyhlášena dne: 18.4.2011      Uzavřeno dne : 3.5.2011 viz protokol

 

NOVOSTAVBA SKLENÍKU - NTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 18.3.2011       Uzavřeno dne : 28.4.2011 viz protokol

 

NOVOSTAVBA SKLENÍKU - ROZVODY VNITŘNÍHO PLYNU A ÚT + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne: 14.3.2011       Uzavřeno dne : 5.4.2011 viz protokol

 

KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ TŘÍDÍCÍ LINKY

Výzva vyhlášena dne: 14.3.2011        Uzavřeno dne : 15.4.2011 viz protokol

- Průvodní zpráva

- Výkaz, výměr konstrukce

- Axo ocel

- Půdorys + řez 1 + řez 2 + řez 3 + řez 4

 

MONITORING VOD NA SKLÁDCE POPOVICE

Výzva vyhlášena dne : 01.02.2011     Uzavřeno dne : 7.3.2011 viz protokol

 

NÁKUP DOPRAVNÍCH ZNAČEK + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne : 04.01.2011     Uzavřeno dne : 8.2.2011 viz protokol

 

NÁKUP OCELOVÉHO VÁZACÍHO DRÁTU

Výzva vyhlášena dne :  03.01.2011     Uzavřeno dne : 8.2.2011 viz protokol

 

NÁKUP POSYPOVÉ SOLI

Výzva vyhlášena dne : 28.12.2010       Uzavřeno dne : 17.1.2011

 

NÁKUP ŽIVIČNÉ SMĚSI

Výzva vyhlášena dne : 15.12.2010       Zrušeno dne : 7.3.2011 - nebyly předloženy žádné nabídky

 

NÁKUP PNEUMATIK + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne : 7.12.2010         Uzavřeno dne : 17.1.2011

 

OPRAVA ZUBŮ KOL KOMPAKTORU BOMAG 571

Výzva vyhlášena dne : 7.12.2010         Zrušeno dne : 7.3.2011 z důvodu nevyhovujícího technologického řešení

 

IFA - KM2301 - MOTOR W 50 4 WD

Výzva vyhlášena dne : 6.12.2010        Uzavřeno dne :  3.1.2011

 

BETONOVÉ PAŘNÍKY  + SPECIFIKACE

Výzva vyhlášena dne : 23.11.2010       Uzavřeno dne : 7.12.2010  

 

PAŘEZOVÁ FRÉZA

Výzva vyhlášena dne : 9.11.2010         Uzavřeno dne : 23.11.2010

 

NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD A SEPARACI

Výzva vyhlášena dne : 11.11.2010        Uzavřeno dne : 29.11.2010

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack