Aktuality

Sestavy pro hlášení o odpadech za 1. Q. 2024

 

Na základě zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech ČÁST TŘETÍ, PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ dle §94 a 95 zveřejňujeme následující sestavu za 1.Q 2024 ohledně evidence odpadů v rámci provozoven Technických služeb:

 

  • sběrný dvůr Konecchlumského 981 Jičín - CZH 00376
  • výkupna a třídírna- Konecchlumského 981 Jičín - CZH 00377
  • skládka Popovice Libec - CZH 00484 .

 

Subjekty jsou tříděné dle názvu uvedeného v ARES. V rámci provozu TS Jičín – výkupna a třídírna- Konecchlumského 981 - CZH 00377 mají obce tato data v kvartální faktuře od EKOKOMU, ostatní mají data z vážních lístků. Pro provoz TS Jičín – sběrný dvůr - CZH 00376 a skládka Popovice - CZH 00484 použijte data z faktur nebo z příjemek, údaje o svozech NO čerpejte z ELPNO.

Ke stažení:

Pravidelný svoz bioodpadu byl zahájen 1. dubna 2024
Sestavy pro hlášení o odpadech za rok 2023

95 odstavec 3-5 Zákona o odpadech 541/2020 Sb.

(3) Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

(4) Provozovatel zařízení, s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu bodu 12, a obchodník s odpady je povinen zaslat do 28. února následujícího kalendářního roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý kalendářní rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý kalendářní rok.

(5) Obec, která je povinna zaslat hlášení podle odstavce 3, zasílá do 28. února následujícího roku hlášení o obecním systému za uplynulý kalendářní rok.

Od roku 2012 se hlášení posílá prostřednictvím ISPOP. ( www.mzp.cz,   www.ispop.cz )

Je možno použít interaktivní webový formulář na stránkách www.inisoft.cz

Seznam partnerů s povinností hlásit odpady dle přílohy 20 do ISPOP je ke stažení zde.

Na všechny odpady přímo odvezené na naše jednotlivá zařízení máte vystavené vážní lístky (příjemky, výkupky, výdejky ), které vycházejí z Vašich průvodek odpadů. V rámci provozu Technických služeb zajišťujeme tři pracoviště:

  • sběrný dvůr Konecchlumského 981 Jičín - CZH 00376
  • výkupna a třídírna- Konecchlumského 981 Jičín - CZH 00377
  • skládka Popovice Libec - CZH 00484

Případné změny v evidenci původce zejména u stavebních firem ( identifikace stavby jako ORP, nebo ičp provozovny dle RŽP) je možno provádět nejpozději do 12. 2. 2024. Pak budou veškerá data importována do ISPOPu. Požadavky na změnu zasílejte na ulrichova@tsjc.cz nebo zachoval@tsjc.cz.

K tomu pro Vaši pomoc poskytujeme následující sestavu. Subjekty jsou tříděné dle názvu uvedeného v ARES:

V rámci provozu TS Jičín – výkupna a třídírna- Konecchlumského 981 - CZH 00377 mají obce tato data v kvartální faktuře od EKOKOMU, ostatní mají data z vážních lístků. Pro provoz TS Jičín – sběrný dvůr - CZH 00376 a skládka Popovice - CZH 00484 použijte data z faktur nebo z příjemek, údaje o svozech NO čerpejte z ELPNO.

Vaši evidenci do hlášení generujte s následujícími kódy nakládání:

  • Vznik A00
  • Předání na provozovnu AN3
  • Bilance A00 a AN3 musí být vyrovnaná.
Plán svozů „DOOR TO DOOR“ na rok 2024
Rozšíření svozu DOOR TO DOOR.

Od 27. listopadu 2023 došlo k zahájení svozu papíru a plastů v rámci svozu separovaného odpadu systémem „door to door“ nově v lokalitách Nové Město (ulice Pražská, Mládežnická, Poděbradova, Lidické náměstí, Na Výsluní, Protifašistických bojovníků, U Tržiště, Jabloňová, Dlouhá, K. Vika, Hofmanova, Janouškova, Sokolovská, Ruská, Raisova, Přátelství, Podhradská) Staré Město a Valdické Předměstí (ulice Denisova, Lošťákova, Železničářská, Revoluční, Svatopluka Čecha, Vrchlického, Jungmannova, Na Hrádku, Českých bratří). Dále pak v ulicích Dělnická a Textilní. Separovaný odpad (plast, papír) bude svážen 1x za 14 dní vždy v sudém týdnu a směsný komunální odpad bude v uvedených lokalitách svážen 1x za 14 dní vždy v lichém týdnu (svozové dny pro svoz směsného komunálního odpadu v rámci týdne zůstávají v jednotlivých ulicích stejné) dle přílohy Plán svozů „door to door“ na rok 2023.  Bioodpad je svážen jednou týdně jako doposud. Většina kontejnerových stání na separovaný odpad bude v těchto nově svážených lokalitách zrušená.

Chemické ošetření pozemních komunikací proti nežádoucímu plevelu.
  • Od 8.7.2024 je  chemicky ošetřevána přípravkem Biaktiv ulice Husova, Chelčického, Náměstí Svobody, Valdštejnovo náměstí, Žižkovo náměstí.