Aktuality

Uzavření skládky Popovice a Sběrného dvora v Konecchlumské ulici ve dnech 1. až 3.12.2022

S ohledem na opravu příjezdové komunkace na skládku Libec Popovice bude uzavřena ve dnech 1. až 3.12.2022 (čtvrtek, pátek a sobota).

To samé platí i pro Sběrný dvůr v Konecchlumské ulici, Jičín.

 

Zimní údržba zahájena dne 18.11.2022

 Hotovostní telefon zimní údržby: 731 139 780.

 

Odpad z azbestu

Na základě nálezu ČIŽP s ohledem na nutnost důkladného přehrnutí odpadu z azbestu každý den přijímáme s okamžitou platností odpady z azbestu pouze v pondělí, středu a pátek a to nejpozději do 12,30 hodin.
Mimo tuto vymezenou dobu nebudou odpady z azbestu přijímány, a to ani zabalené v pytlích.
Před odvozem odpadu s obsahem azbestu na skládku Popovice volejte na 493 555 384, kde dostanete bližší informace.

Chemické ošetření pozemních komunikací proti nežádoucímu plevelu.
  • Dne 29.8.-2.9. 2022 bude chemicky ošetřen přípravkem Biaktiv rajon číslo 3 - Barákova, Butovská, Cidlinská, Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K. Vika, Kollárova, Kosmonautů, Lidické náměstí, Luční, Mládežnická, Na jihu, Na výsluní, Nábř. Irmy Geisslové, Nábř. Kpt. Jaroše, Nám. V. Čtvrtka, Pod Koželuhy, Pod lipami, Poděbradova, Podhradská, Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, Příční, Revoluční, Ruská, Říční, Sokolovská, Sv. Čecha, Tyršova, U stadionu, U trati, U tržiště, Vrchlického.
Změna v nakládání s odpady

§ 95 odstavec 3-5 Zákona o odpadech 541/2020 Sb.

(3) Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.
(4) Provozovatel zařízení, s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu bodu 12, a obchodník s odpady je povinen zaslat do 28. února následujícího kalendářního roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý kalendářní rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý kalendářní rok.
(5) Obec, která je povinna zaslat hlášení podle odstavce 3, zasílá do 28. února následujícího roku hlášení o obecním systému za uplynulý kalendářní rok.

Od roku 2012 se hlášení posílá prostřednictvím ISPOP. ( www.mzp.cz,   https://ispop.cz )
Je možno použít interaktivní webový formulář na stránkách www.inisoft.cz

Seznam partnerů s povinností hlásit odpady dle přílohy 20 do ISPOP je ke stažení zde

 

Na všechny odpady přímo odvezené na naše jednotlivá zařízení máte vystavené vážní lístky (příjemky, výkupky, výdejky ), které vycházejí z Vašich průvodek odpadů.

Případné změny v evidenci původce zejména u stavebních firem ( identifikace stavby jako ORP, nebo ičp provozovny dle RŽP) je možno provádět nejpozději do 4. 2. 2022. Pak budou veškerá data importována do ISPOPu. Požadavky na změnu zasílejte na zmatlik@tsjc.cz .


K tomu pro Vaši pomoc poskytujeme následující sestavy. Tříděné dle IČA sestupně:
Pro provoz TS Jičín – skládka Popovice - CZH 00484 sestava ke stažení podrobně zde a sumárně ke stažení zde

Pro provoz TS Jičín – výkupna a třídírna- Konecchlumského 981 - CZH 00377  sestava ke stažení podrobně zde a sumárně ke stažení zde
Obce mají tato data v kvartální faktuře od EKOKOMU, ostatní mají data z vážních lístků.

Pro provoz TS Jičín – sběrný dvůr - CZH 00376 použijte data z faktur nebo z příjemek, údaje o svozech NO čerpejte z ELPNO. Sestava ke stažení podrobně zde a sumárně ke stažení zde

Vaši evidenci do hlášení generujte s následujícími kódy nakládání:
Vznik –A00
Předání na provozovnu – AN3
Bilance A00 a AN3 musí být vyrovnaná.

Svoz odpadů

Sběrný dvůr

Skládka Libec

Hřbitovy a pohřební služby