Kontakty

  Technické služby města Jičína
       Textilní 955, Jičín 506 01

  Pracovní doba : od 06:00 do 14:30 hodin

   E-mail : tsjc@tsjc.cz

   IČO    64814467  /  DIČ  CZ64814467

  Bankovní spojení: KB Jičín, č.ú.:447530227/0100

  Ing. Mgr. Strašík Čeněk
ředitel
493544746 / 603256816
strasik@tsjc.cz

  Ing. Frýba Miloslav
ekonom
493544745 / 737269880
fryba@tsjc.cz

  Doležal Zdeněk
hlavní dispečer, doprava a veřejné osvětlení
493544744 / 603817168
zdolezal@tsjc.cz

  Bc. Drobný Martin
vedoucí svozu SKO a BIO
493544749 / 739228923
drobny@tsjc.cz

  Ing. Zachoval Jan
vedoucí odpadového hospodářství
737221008
zachoval@tsjc.cz

  Bc. Doležal Zdeněk
vedoucí MTZ
493544747 / 732173435
mtz@tsjc.cz

  Bičišťová Eva
pokladna a fakturace
493544743
bicistova@tsjc.cz

  Karásková Miroslava
mzdová účtárna
493544751 / 734276996
karaskova@tsjc.cz

Landgrafová Radka
účetní SKO
493544758
landgrafova@tsjc.cz

Mgr. Babák Aleš
dispečer, výběrová řízení
493544750 / 775311801
babak@tsjc.cz

Vágnerová Eva
provozní účetní
493544742
vagnerova@tsjc.cz

Kozáková Jitka
hlavní účetní
493544741
kozakova@tsjc.cz

  Frýbová Lenka
sklad MTZ
493544759
frybova@tsjc.cz

  Ing. Zuzana Fišerová
vedoucí veřejné zeleně
493544754 / 737699319
fiserova@tsjc.cz

Břeský Radim
vedoucí stavebního střediska
493544756 / 604782214
bresky@tsjc.cz

  Lenka Ulrichová
asistentka odpadového hospodářství
493544753
ulrichova@tsjc.cz

  Šenberk Tomáš
čištění města, dispečer PA, autobusové stání, tržiště, WC
493544740 / 731139782
senberk@tsjc.cz

Hrouda Tomáš
vedoucí SBD
493524254 / 737269887
hrouda@tsjc.cz

  Došek Libor
správce tržiště
605426260

Pospíšil Víktor
vedoucí dílny
493544748 / 731465954
pospisil@tsjc.cz

Obsluha sběrný dvůr
739090633

Hnízdo Jiří
správce, BOZP, PO
493544757 / 728200113
hnizdo@tsjc.cz

Rejmanová Dana
vedoucí PS MAJÁK a Správy hřbitovů
493523222 / 731139784
rejmanova@tsjc.cz

Petr Landgraf
vedoucí skládky
493555384 / 736211673
skladka@tsjc.cz

Mgr. Hlava Martin
pověřenec pro ochranu osobních dat
493545110
hlava@mujicin.cz

Kontakty podle středisek

Vedení

Ing. Strašík Čeněk – ředitel – 493544746 / 603256816
Ing. Frýba Miloslav – ekonom – 493544745 / 737269880
Bc. Doležal Zdeněk – vedoucí MTZ – 493544747 / 732173435
Bičišťová Eva – pokladna a fakturace – 493544743
Karásková Miroslava – mzdová účtárna – 493544751 / 734276996
Kozáková Jitka- hlavní účetní – 493544741
Vágnerová Eva – provozní účetní – 493544742
Frýbová Lenka – sklad MTZ – 493544759
Hnízdo Jiří – správce, BOZP, PO – 493544757 / 728200113
Mgr. Babák Aleš – dispečer, výběrová řízení – 493544750 / 775311801
Mgr. Hlava Martin – pověřenec pro ochranu osobních dat – 493545110

 

Doprava

Doležal Zdeněk
hlavní dispečer, doprava a veřejné osvětlení
493544744 / 603817168

 

Pohřební služba

Rejmanová Dana
vedoucí PS MAJÁK a Správy hřbitovů
493523222 / 731637397

 

Čištění města

Šenberk Tomáš
čištění města, dispečer PA, autobusové stání, tržiště, kasárna, WC
493544750 / 731139782

 

Sběrný dvůr

Hrouda Tomáš
vedoucí SBD
493524254 / 737269887

Obsluha sběrný dvůr
739090633

 

 

 

Skládka Libec

Landgraf Petr
vedoucí skládky
493555384 / 736211673

 

 

 

Veřejná zeleň

Ing. Fišerová Zuzana
vedoucí veřejné zeleně
493544754 / 737699319

Tržiště

Došek Libor
správce tržiště
605426260

 

Svozy SKO a separace

Bc. Drobný Martin
vedoucí svozu SKO a BIO
493544749 / 739228923

Landgrafová Radka
účetní SKO
493544758

 

 

Dílna

Pospíšil Víktor
vedoucí dílny
493544748 / 732404772

 

Stavební středisko

Břeský Radim
vedoucí stavebního střediska
493544756 / 604782214

 

 

 

Odpadové hospodářství

Ing. Zachoval Jan
vedoucí odpadového hospodářství 493544753 / 737221008