Svozy SKO, separace a door to door

  Vedoucí : Bc. Martin Drobný

  Telefon : Telefon : 493 544 749 Mobil : 739 228 923

   E-mail : drobny@tsjc.cz

Svozy směsného (dále jen SKO) a separovaného (dále jen SEP) komunálního odpadu

Středisko disponuje v současné době pěti svozovými vozy (2x SCANIA, 2x MAN, 1x LIAZ), kterými je svážen SKO a SEP komunální odpad v Jičíně i dalších obcích, přičemž SKO je svážen ve 23 obcích a SEP je svážen ve 24 obcích vždy dle stanovených požadavků. Rovněž zajišťujeme svoz bioodpadu (dále jen BIO) k čemuž je využíván další svozový vůz zn. SCANIA.

Dále pak provádíme svozy SKO i SEP u soukromých subjektů dle konkrétních požadavků.

Nádoby o objemu 1100 l s SKO a SEP odpadem jsou v Jičíně sváženy dvakrát za týden, nádoby o objemu 120 l či 240 l s SKO jednou týdně. Nádoby o objemu 120 l a 240 l v lokalitách se systémem svozů „door to door“ jsou sváženy dle plánu svozů „door to door“.

V rámci střediska pracuje celkem pět řidičů a devět svozových dělníků.

Plán svozů „door to door“ na rok 2024 – ke stažení zde.

Svoz separovaného odpadu systémem „door to door“ je svážen v lokalitách Allanovy sady, Větrov, Sedličky, Soudná, Robousy, Dvorce, Popovice, Popovičky, Hubálov, Moravčice, Čeřovka, Holínské předměstí a od listopadu 2023  v lokalitách Nové Město, Staré Město a Valdické Předměstí.

Separovaný odpad (papír, plast) je svážen 1x za 14 dní vždy v sudém týdnu a směsný komunální odpad je v uvedených lokalitách svážen 1x za 14 dní vždy v lichém týdnu (svozové dny pro svoz směsného komunálního odpadu v rámci týdne zůstávají v jednotlivých ulicích stejné) dle přílohy Plán svozů „door to door“ na rok 2023. Bioodpad je svážen jednou týdně jako doposud

Separovaný (oddělený sběr) domovního odpadu

Separovaný (oddělený sběr) domovního odpadu spočívá ve třídění materiálů, které lze recyklovat, v domácnostech a v následném ukládání vytříděných látek do sběrných nádob. Tyto nádoby se liší od nádob na netříděný domovní odpad barevným provedením určujícím druh sbírané látky.

V Jičíně jsou rozmístěny kontejnery v barevném odlišení pro následující látky:

 

PAPÍR: barva víka kontejneru je modrá
Do sběru patří: noviny, kartónové krabice, knihy bez desek, časopisy, kancelářský papír
Do sběru nepatří: znečištěný papír, papír s folií, vícevrstvé materiály (krabice od mléka) a kopíráky

PLASTY: barva víka kontejneru je žlutá
Do sběru patří: PET lahve, ostatní plastové lahve, různé folie a sáčky, kelímky bez AL víčka, tetrapaky, polystyren, kovové obaly
Do sběru nepatří: kožené a gumové odpady, bakelit, lahve a kelímky se zbytky

SKLO: barva kontejneru je zelená
Do sběru patří: barevné a bílé sklo – lahve, střepy, tabulové sklo
Do sběru nepatří: znečištěné lahve, porcelán, žárovky, keramika, sklo s drátěnou mřížkou, autoskla, zrcadla

 

Žádáme občany, aby do separačních kontejnerů nedávali odpady, které tam nepatří. Naši pracovníci pak musí ručně třídit separovaný sběr, což není nic příjemného a stojí to mnoho peněz.
Dále žádáme občany města, aby plastové lahve stlačovali. Po vytlačení vzduchu z lahví se pak vejde do kontejneru 4x více plastů.
Plastová láhev se nejlépe stlačí, když povolíte uzávěr, láhev sešlápnete nohou a poté uzavřete uzávěr.

Svozové trasy SKO Jičín pro občany – popelnice

Tabulka svozových tras ke stažení zde

Pondělí:
Lindnerova
Soudná
Sedličky
Tyršova
Kpt. Jaroše
Nábř. I. Geisslové
Barákova
Luční
Lidické nám.
Sokolovská
Ruská
Šturmova
Dělnická
Pod Koželuhy
Hofmanova
Přátelství
Na jihu
Pražská

Úterý:
Vrchlického
Sv. Čecha
Zahradní
Jiráskova
Komenského n.
Husova
Urnový háj
Hřbitov
Fugnerova
Denisova
Jungmannova
Kukulova
Argonská
V. Dobiáše
L. Janáčka
Foersterova
Jaselská
Erbenova
Štrauchova
Dukelská
Pod Čeřovkou
Jakubcova
Českých bratří
Železničářská
Na Příkopech
Palackého
Valdštejnovo n.
Čelakovského
Havlíčkova
Šafaříkova
Pod Koštofránkem
Žižkovo nám.
Lindnerova
Nám. Svobody
17. listopadu
Na Hrádku
Nová
Židovská
Sladkovského
Nerudova
Fortna
Balbínova
Komenského n.

Středa:
Jungmannova
Dělnická
Českých bratří
Denisova
Lošťákova
Textilní
Konecchlumská
Spojovací
Nad Cihelnou
Šturmova
Jičínského
Moravčická
Kryštofa Haranta
Hradecká
Allanovy sady
Křižíkova
Popovice
Barákova
Ruská
Zahradnická
Sokolovská
Dlouhá
Janouškova

Čtvrtek:
Urnový háj
U tržiště
Javůrkova louka
K Vápenkám
Raisova
Podhradská
Poděbradova
Janouškova
K. Vika
Příční
Pražská
Protifaš. boj.
Na výsluní
Jabloňová
Hofmanova
Přátelství
Mládežnická
Pod Koželuhy
Hřbitov
Jarošovská
Robousy
Dvorce
Hubálov
Moravčice

Pátek:
Na Tobolce
Vrcha
Javůrkova louka
B. Němcové
Komenského n.
Smetanova
Bolzanova
Jarošov
Křídlova
Krátká
Čelišova
Železnická
Kollárova
Markova
Seifertova
Šrámkova
J.Š. Kubína
M. Koněva
Máchova
Hviezdoslavova
Prachovská
Novoveského
Dvořákova
Fibichova
V. Dobiáše
B. Čeňka
Foersterova
Bolzanova
Revoluční
U trati
Dělnická

Svozové trasy SEP (papír, plast) Jičín pro občany – kontejnery

Tabulka svozových tras ke stažení zde

Pondělí:
Lošťákova
Železničářská
Denisova
Vrchlického
Sv. Čecha
U trati
Pod lipami
Nám. V. Čtvrtka
U stadionu
Kosmonautů
Tyršova
Fügnerova
Jungmannova
17. listopadu
Ruská
Butovská
Kpt. Jaroše
Nábř. I. Geisslové
Pod Koželuhy
Luční
Lidické nám.
Poděbradova
Janouškova
K. Vika
Sokolovská
Barákova
Dlouhá
Přátelství
Mládežnická
Na jihu
U tržiště
Hofmanova
Komenského n.
Havlíčkova
Jarošovská
Šibeňák
Průmyslová
Dělnická
Šrámkova
Kollárova
Revoluční

Úterý:
Lošťákova
Železničářská
Denisova
Vrchlického
Sv. Čecha
U trati
Pod lipami
Nám. V. Čtvrtka
U stadionu
Kosmonautů
Tyršova
Fügnerova
Jungmannova
17. listopadu
Ruská
Butovská
Kpt. Jaroše
Nábř. I. Geisslové
Pod Koželuhy
Luční
Lidické nám.
Poděbradova
Janouškova
K. Vika
Sokolovská
Barákova
Dlouhá
Přátelství
Mládežnická
Na jihu
U tržiště
Hofmanova
Komenského n.
Havlíčkova
Jarošovská
Šibeňák
Průmyslová
Dělnická
Šrámkova
Kollárova
Revoluční

Středa:
Lošťákova
Železničářská
Denisova
Vrchlického
Sv. Čecha
U trati
Pod lipami
Nám. V. Čtvrtka
U stadionu
Kosmonautů
Tyršova
Fügnerova
Jungmannova
17. listopadu
Ruská
Butovská
Kpt. Jaroše
Nábř. I. Geisslové
Pod Koželuhy
Luční
Lidické nám.
Poděbradova
Janouškova
K. Vika
Sokolovská
Barákova
Dlouhá
Přátelství
Mládežnická
Na jihu
U tržiště
Hofmanova
Komenského n.
Havlíčkova
Jarošovská
Šibeňák
Průmyslová
Dělnická
Šrámkova
Kollárova
Revoluční

Čtvrtek – sudý:
Lošťákova
Železničářská
Denisova
Vrchlického
Sv. Čecha
U trati
Pod lipami
Nám. V. Čtvrtka
U stadionu
Kosmonautů
Tyršova
Fügnerova
Jungmannova
17. listopadu
Ruská
Butovská
Kpt. Jaroše
Nábř. I. Geisslové
Pod Koželuhy
Luční
Lidické nám.
Poděbradova
Janouškova
K. Vika
Sokolovská
Barákova
Dlouhá
Přátelství
Mládežnická
Na jihu
U tržiště
Hofmanova
Komenského n.
Havlíčkova
Jarošovská
Šibeňák
Průmyslová
Dělnická
Šrámkova
Kollárova
Revoluční

Pátek – lichý:
Lošťákova
Železničářská
Denisova
Vrchlického
Sv. Čecha
U trati
Pod lipami
Nám. V. Čtvrtka
U stadionu
Kosmonautů
Tyršova
Fügnerova
Jungmannova
17. listopadu
Ruská
Butovská
Kpt. Jaroše
Nábř. I. Geisslové
Pod Koželuhy
Luční
Lidické nám.
Poděbradova
Janouškova
K. Vika
Sokolovská
Barákova
Dlouhá
Přátelství
Mládežnická
Na jihu
U tržiště
Hofmanova
Komenského n.
Havlíčkova
Jarošovská
Šibeňák
Průmyslová
Dělnická
Šrámkova
Kollárova
Revoluční