Stavební středisko

  Vedoucí : Břeský Radim

  Telefon : 493544756  Mobil: 604782214

   bresky@tsjc.cz

Stavební středisko sestává z 12 pracovníků.

Mezi hlavní činnosti střediska patří údržba místních komunikací a chodníků (vč. oprav vpustí a dopravního značení ) a dále kontrola, opravy, nátěry a truhl. práce v rámci údržby dětských hřišť, kašen, pítek, studní, poldru, strojní techniky TS a městského mobiliáře (lavičky, zábradlí, odpad. koše, infostojany, siln. sloupky, stánky, …). Středisko vykonává kontrolu záborů na městských pozemcích.

Stavební středisko při vykonávání různých činností úzce spolupracuje s ostatními středisky (zimní údržba, údržba městských objektů, …) a spolupodílí se na přípravě městských kulturních akcí (JMP, advent, …).