Autobusové stanoviště

  Vedoucí: Šenberk Tomáš

  Telefon : 493544750   Mobil: 731139782

  senberk@tsjc.cz

Technické služby města Jičína na základě „Smlouvy o pronájmu autobusového stanoviště v Jičíně“, kterou schválila Rada města Jičína na svém 14. zasedání dne 13.4.2011, se stávají pronajímateli autobusového stanoviště Jičín s účinností od  1.5.2011.

Dopravně provozní řád Autobusového stanoviště Jičín (dále jen AS JC) vydávají Technické služby města Jičína, se sídlem Textilní 955, Jičín, jako provozovatel. Dopravně provozní řád AS JC, upravuje základní podmínky organizování provozu pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy;  městské, dálkové, mimořádné, zájezdové, v prostorách AS JC.

Dopravně provozní řád