Zimní údržba

  Vedoucí : Doležal Zdeněk – hlavní dispečer

  POHOTOVOSTNÍ Telefon : 731139780

Místní komunikace (dále jen MK) jsou zařazeny dle důležitosti do jednotlivých pořadí provádění zimní údržby. Chodníky jsou udržovány dle důležitosti  pořadí (dle dopravního významu)  a dle “ Nařízení města č. 4/2015“, kterým se vymezují úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost.