Gdpr

Informace o zpracování osobních údajůke stažení zde

TS města Jičína jako správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Technické služba města Jičína
Textilní 955, 506 01 Jičín
Tel: 493 544 740
Elektronická adresa elektronické podatelny: tsjc@tsjc.cz
ID datové schránky Technických služeb města Jičína: 3ydk92v

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Martin Hlava, tel.: 493545110, e-mail: poverenec@mujicin.cz

Vaše práva jako subjektu údajů
Vaše práva můžete uplatnit přímo u správce, tj. TS města Jičína, nejlépe prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů zařazeného do MěÚ Jičín, jímž je Mgr. Martin Hlava, tel.: 493545110, e-mail: poverenec@mujicin.cz

Pokud se jedná o Vaše případné žádosti o výkon níže uvedených práv (podle článků 15 až 22 obecného nařízení), musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Níže jsou uvedena Vaše práva jako subjektu údajů:

  • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost
  • Právo vznést námitku
  • Právo na odvolání souhlasu
  • Právo na výmaz
  • Informace o zpracování osobních údajů zde