Čištění města

  Vedoucí : Šenberk Tomáš

  Telefon : 493544750  Mobil : 731139782

   E-mail :  senberk@tsjc.cz

Na tomto středisku pracuje sedm dělníků čištění města, kteří provádí ruční metení komunikací, chodníků defacto veškerých prostranství města a čtyři řidiči. Jeden z nich obsluhuje vozidlo pro svoz odpadkových košů s technikou Nissan – PRESKO, druhý řidič jezdí odklízet nepořádek okolo kontejnerů, třetí uklízí chodníky se zametacím strojem City 600 a čtvrtý řidič se zametacím vozem MAN s nástavkou K6 uklízí vozovku. Pro plnění úkolů zimní údržby bylo pořízeno vozidlo MAN s nástavbou sypač, v letních měsících po výměně nástavby funguje jako cisterna s kropící lištou a vysokotlakovou hadicí pro čištění kanalizačních vpustí.

Tržiště

Technické služby pravidelně pořádají každý týden ve středu a pátek zeleninové trhy, v sobotu trhy s veškerým sortimentem a v jarních a letních měsících jsou trhy rozšířeny o zeleninové trhy na Husově třídě.

Informace nejen pro prodejce podá správce tržiště:

Došek Libor

  • Mobil : 605 426 260
  • e-mail: trhjicin@tsjc.cz

Autobusové stanoviště

Technické služby města Jičína se na základě „Smlouvy o pronájmu autobusového stanoviště v Jičíně“, staly pronajímateli autobusového stanoviště Jičíně, kde provádí pravidelně ruční i strojní úklid a fakturaci užívaní autobusového stanoviště.

Parkovací automaty

V Jičíně máme v současné době celkem jedenáct parkovacích automatů umístěných v parkovacích zónách v centru města a jeho blízkém okolí. Jsou označeny pořadovými čísly od 1 do 11.

Parkovací automaty najdete je v těchto lokalitách:

Valdštejnovo náměstí (spodní a horní část), náměstí Svobody, Husova ulice, Šafaříkova ulice, Jungmannova ulice, Havlíčkova ulice, v ulicích Nová a Tylova, na autobusovém stanovišti (u soudu a trafiky).

Pro naše občany i návštěvníky města Jičína je zřízena služba SMS parkovné, která jim umožní velmi pohodlně zaplatit za parkování.

Místní obyvatelé si mohou po předložení příslušných dokumentů zakoupit roční parkovací kartu.

Obsluha parkovacích automatů:

Došek Libor

  • Mobil: 604 166 954