Svozy BIO 

  Vedoucí : Bc. Martin Drobný

  Telefon : 493 544 749 Mobil : 739 228 923

   E-mail : drobny@tsjc.cz

Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen 1. dubna 2024  

Technické služby města Jičína oznamují občanům, že pravidelný svoz bioodpadu v letošním roce začne po zimní přestávce v pondělí 1. dubna 2024 a bude pokračovat pravidelně každý týden ve dnech pondělí-čtvrtek. V případě příznivých klimatických podmínek je ukončení veškerých svozů bioodpadu v roce 2024 naplánováno na čtvrtek 28. listopadu 2024.

V současné době je sváženo téměř 1.844 ks BIO popelnic. Nadále probíhá distribuce nových nádob.

Pamatujte:

Do nádoby na bioodpad nedávejte nic, co byste si nedali do kompostu na vaši zahrádku! Tento materiál jde totiž přímo na kompostárnu bez dalšího třídění.

Máte u svého rodinného domku nebo činžovního bytu zahradu a nevíte, co si počít s trávou, listím a dalším bioodpadem? Každá domácnost, která má zahradu na území města Jičína, může od města zdarma dostat nádobu na sběr bioodpadu. Svoz odpadu provádějí každý týden Technické služby města Jičína. Vy se jen musíte o svou nádobu starat a bioodpad třídit dle pravidel.

Nádobu si mohou obyvatelé Jičína po předchozí domluvě vyzvednout v Technických službách, Textilní 955, kde podepíšou smlouvu o výpůjčce. Nádoby poté TS vyvážejí do jičínské kompostárny k dalšímu využití. Kompost se pak používá k rekultivaci městských ploch a skládky Libec.

Třídění bioodpadu je další službou pro občany. Každý by měl třídit komunální odpad, avšak co s nadbytečným bioodpadem? Směsný komunální odpad končí na skládce v Libci, kde bioodpad nejenže zbytečně zabírá plochu, ale navíc při jeho tlení vznikají nebezpečné plyny, jako je metan nebo CO 2. Našim cílem je tedy nabízet občanům alternativu, aby šetřili místo ve své popelnici a bioodpad separovali. Ušetří tak nejen místo ve své popelnici, ale také životní prostředí! 

Hlavním cílem bylo vytvořit sběrnou síť nádob na bioodpad přímo ve městě. Občané tak ukládají bioodpad přímo do nádob a nemusejí jej odvážet na sběrný dvůr či ho dávat do směsného komunálního odpadu. Vytvoření sběrné sítě a zajištění pravidelného svozu vedlo ke snížení množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, a tím ke snížení množství bioodpadu ukládaného na skládku.

Co si představit pod pojmem bioodpad?

Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ:

  • kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady ze záhonů, spadané ovoce

 

Do kontejnerů na bioodpad NEPATŘÍ:

  • použité pleny
  • tekuté zbytky potravin (nápojů)
  • sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání
  • plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly
  • tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie
  • textilie, kůže, vlna, dřevo (mimo štěpky)
  • papír, noviny apod.
  • uhynulá zvířata a živočišný odpad!

 

Do kontejnerů nelze vhazovat zbytky v žádných obalech ani taškách!

Máte zájem o umístění nádoby na Vaší zahradě?

 

1) Kontaktujte Technické služby města Jičína – na www.tsjc.cz vyplňte registrační přihlášku do příslušného formuláře nebo volejte na telefon: 493 544 749 / 739 228 923 (Bc. Martin Drobný). 

2) Technické služby s Vámi domluví osobní schůzku, kde podepíšete smlouvu o výpůjčce. Smlouva bude uzavírána v Technických službách města Jičína, Textilní ulice č.p. 955  a zde budou rovněž vydávány nádoby.

3) Do nádob budete na zahradě třídit daný bioodpad (instrukce najdete v letáku, který dostanete při podpisu smlouvy, nebo na webu www.mujicin.cz a www.tsjc.cz).

4) Technické služby provádějí svoz bioodpadu v sezóně pravidelně jednou týdně, harmonogram je zveřejněn na www.tsjc.cz

5) Vaší povinností je pouze třídit bioodpad a ukládat jej do dané nádoby a nádobu udržovat v dobrém stavu. Součástí služby TS nebude údržba (mytí) nádoby.

Registrační formulář:

Po zaregistrování vás budeme kontaktovat, ohledně uzavření smlouvy a vydání popelnice.

Svoz Bio Odpadu

Velikost nádoby

GDPR