Technické služby Jičín

Technické služby Jičín

Sběrný dvůr PDF Tisk Email

 

 

Je určen pro odpady komunální včetně  nebezpečných.

IČZ CZH 00376
 

Místo zpětného odběru elektrozařízení vybraných kolektivních systémů

 

Výkupna druhotných surovin :

IČZ CZH 00377 
 

Papír, folie

Vedoucí : Hrouda Tomáš Telefon : 493 524 254 Mobil : 737 269 887  e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 IČO    48614467                    DIČ  CZ64814467       

Obsluha sběrného dvora: mobil 739 090 633          

 

 Změny pracovní doby:    

 


 


 

 

Pro odložení většího množství odpadu bez nebezpečných látek použijte skládku odpadu  Popovice – Libec.

Telefon :  493 555 384

PROVOZNÍ DOBA - Sběrný dvůr, Konecchlumského 981, Jičín

pondělí, středa, pátek

07,00 – 15,00 hodin

úterý, čtvrtek

07,00 – 16,00 hodin

sobota

08,00 - 12,00 hodin

Po dobu platnosti letního času, vyjma

hlavních prázdnin v sobotu otevřeno

09,00 – 15,00 hodin

   

 

 

 


PROVOZNÍ DOBA - Třídírna druhotných surovin, pokladna, informace, Konecchlumského 981, Jičín

 

pondělí až pátek

06,30 – 14,15 hodin                                                     STÁTNÍ SVÁTKY ZAVŘENO

 

Podrobně jsou druhy přijímaných odpadů,  podmínky přijetí a ceník  uvedeny na www.tsjc.cz

 

 

 

Od 1.1.2020 je na sběrném dvoře zpoplatněno uložení veškeré stavební suti (170904) dle platného ceníku.

 

Na základě rozhodnutí  Rady města Jičína č.4 ze dne 12.12.2018 bude na sběrném dvoře od 1.4.2019 odběr veškerých pneumatik , a to i od občanů města Jičína, zpoplatněn dle platného ceníku.

 

Pro bezplatné odložení pneumatik mohou občané využít míst zapojených v systému zpětného odběru ELTMA (www.eltma.cz).

 

PROVOZNÍ  INFORMACE

DO SBĚRNÉHO DVORA JE MOŽNO ODLOŽIT POUZE ODPAD, KTERÝ JE SCHVÁLEN ROZHODNUTÍM  KRAJSKÉHO ÚŘADU.

V PROSTORÁCH SBĚRNÉHO DVORA SE LASKAVĚ ŘIĎTE POKYNY OBSLUHY.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE VÁM BUDOU POSKYTNUTY V INFORMAČNÍ KANCELÁŘI SD.

 

VEZMĚTE S SEBOU NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY:

 

FYZICKÉ OSOBY - OBČANSKÝ PRŮKAZ

PODNIKATELÉ – IČO + PRŮVODKU ODPADU

 

 

 

 

Kde nás najdete:
Z adresy::

 

 

1.       Nový sběrný dvůr

Služba je zdarma určena pro občany města Jičína (kontrola bude prováděna dle občanského průkazu), pro podnikatele bude tato služba zpoplatněna.

Objekt sběrného dvora je umístěn do bývalého objektu plynáren vedle stávajícího objektu výkupny v Konecchlumské ulici.  Vjezd do areálu je viditelně označen informační tabulí.

Na manipulačních plochách jsou umístěny velkoobjemové kontejnery pro nehořlavý odpad (stavební suť a zemina, drobný odpad ze zahrad)  a samostatně  kontejnery pro pneumatiky z osobních automobilů, dřevo a komunální odpad.

Ke shromažďování odpadů kategorie nebezpečné jsou vyčleněny dva sklady (nebezpečný odpad – akumulátory, zásady, kyseliny, obaly od nehořlavých barev - hořlavé kapaliny – obaly od barev, oleje, ředidla, apod.). Podlahy skladů jsou zabezpečeny proti účinkům skladovaných látek a proti jejich úniku (havarijní jímky, speciální nátěry).

Ke skladování odpadů kategorie nebezpečné – vyřazené a zpětně odebrané elektrické a elektronické zařízení ( televize, monitory, lednice, mrazáky) jsou vyčleněny prostory bývalých skladů propanbutanu. Haly jsou postaveny jako ocelové přístřešky s izolovanou betonovou podlahou, opatřenou  chemicky odolným nátěrem.

Technologické a technické zařízení objektu sběrného dvora je srovnatelné se zařízeními podobného typu a je v souladu s požadavky kladenými na sběr a výkup odpadů podle zákona o odpadech a jeho prováděcích  vyhlášek.

Jeho otevření ve vazbě na ukončení stavebního řízení kolaudací  předpokládáme k 1. dubnu 2008.  Tím dojde zároveň ke zrušení sběrného místa Na Tobolce, které již neodpovídá platné legislativě.

Obec je zapojena do zpětného odběru světelných zdrojů se systémem EKOLAMP.

Výhledově se uvažuje se zapojením do zpětného odběru elektro zařízení s kolektivními systémy ASEKOL a ELEKTROVIN. Bezplatnému zpětnému odběru podléhají pouze úplná zařízení, ostatní je likvidováno jako nebezpečný odpad za poplatek.

2.       Třídírna

Ve sběrném dvoře Konecchlumská byla do  roku 2007 používána  40 let stará technologie, která byla poruchová a  náklady na opravy byly značné.

Z KÚ byla  získána investiční dotace  na modernizaci technologické části třídící linky. Zbytek peněz uhradilo město Jičín.

Součástí modernizace bylo  zrušení  celé technologie a její nahrazení třídící minilinkou.

K této lisovací lince jsou sváženy odpady ze separačních  kontejnerů na papír a plasty.  Zde

jsou ručně dotřiďovány dle sortimentu. Proto dbejte na čistotu  a správné třídění. Z evidence za rok 2007 vyplývá, že separační kontejnery obsahují až 20% odpadů, které je nutno  likvidovat na skládce. Tím se zvyšují náklady na odpadové hospodářství, které musíme všichni zaplatit a mnohdy zbytečně v poplatku.

 

3. Skládka odpadů Popovice- Libec

Skládka je kompletně modernizovaná, bylo na ni vydáno integrované povolení. Součástí modernizace je i nová příjezdová komunikace. Její životnost se předpokládá na cca 10-12 let. Je pouze na nás všech, jak se bude rychle plnit.

 

4. Svoz nebezpečných odpadů

Nebezpečné odpady a dále některé výrobky po ukončení jejich životnosti (tzv. elektrozařízení) mohou obyvatelé naší obce zdarma odevzdat při pravidelných jarních  sběrech nebezpečných a jiných odpadů.

 

sb3

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack