Technické služby Jičín

Technické služby Jičín

TS upozorňují PDF Tisk Email

 
Povinnost ze zákona o odpadech , paragraf 39, odstavec 2


Původci odpadů jsou povinni v případě,  že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Od roku 2012 se hlášení za rok 2013 posílá prostřednictvím ISPOP. ( www.mzp.cz,   https://ispop.cz )
Je možno použít interaktivní webový formulář na stránkách www.inisoft.cz

Seznam partnerů s povinností hlásit odpady dle přílohy 20 do ISPOP je ke stažení zde

 

Na všechny odpady přímo odvezené na naše jednotlivá zařízení máte vystavené vážní lístky (příjemky, výkupky, výdejky ), které vycházejí z Vašich průvodek odpadů.

Případné změny v evidenci původce zejména u stavebních firem ( identifikace stavby jako ORP, nebo ičp provozovny dle RŽP) je možno provádět nejpozději do 31.1.2020. Pak budou veškerá data importována do ISPOPu. Požadavky na změnu zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


K tomu pro Vaši pomoc poskytujeme následující sestavy. Tříděné dle IČA sestupně:
Pro provoz TS Jičín – skládka Popovice - CZH 00484 sestava ke stažení zde


Pro provoz TS Jičín – výkupna a třídírna- Konecchlumského 981 - CZH 00377  sestava ke stažení zde
Obce mají tato data v kvartální faktuře od EKOKOMU, ostatní mají data z vážních lístků.


Pro provoz TS Jičín – sběrný dvůr - CZH 00376 použijte data z faktur nebo z příjemek, údaje o svozech NO čerpejte z ELPNO. Sestava ke stažení zde


Vaši evidenci do hlášení generujte s následujícími kódy nakládání:
Vznik –A00
Předání na provozovnu – AN3
Bilance A00 a AN3 musí být vyrovnaná.

 

Separovaný (oddělený sběr) domovního odpadu spočívá ve třídění materiálů, které lze recyklovat, v domácnostech a v následném ukládání vytříděných látek do sběrných nádob. Tyto nádoby se liší od nádob na netříděný domovní odpad barevným provedením určujícím druh sbírané látky.

V Jičíně jsou rozmístěny kontejnery v barevném odlišení pro následující látky:

 

PAPÍR: barva víka kontejneru je modrá
Do sběru patří: noviny, kartónové krabice, knihy bez desek, časopisy, kancelářský papír
Do sběru nepatří: znečištěný papír, papír s folií, vícevrstvé materiály (krabice od mléka) a kopíráky

PLASTY: barva víka kontejneru je žlutá
Do sběru patří: PET lahve, ostatní plastové lahve, různé folie a sáčky, kelímky bez AL víčka, tetrapaky, polystyren
Do sběru nepatří: kožené a gumové odpady, bakelit, lahve a kelímky se zbytky

SKLO: barva víka kontejneru je zelená
Do sběru patří: barevné a bílé sklo - lahve, střepy, tabulové sklo
Do sběru nepatří: znečištěné lahve, porcelán, žárovky, keramika, sklo s drátěnou mřížkou, autoskla, zrcadla

 

Žádáme občany, aby do separačních kontejnerů nedávali odpady, které tam nepatří. Naši pracovníci pak musí ručně třídit separovaný sběr, což není nic příjemného a stojí to mnoho peněz.
Dále žádáme občany města, aby plastové lahve stlačovali. Po vytlačení vzduchu z lahví se pak vejde do kontejneru 4x více plastů.
Plastová láhev se nejlépe stlačí, když povolíte uzávěr, láhev sešlápnete nohou a poté uzavřete uzávěr.

 

seppap

 

sepplast

 

sepsklo


Technické služby města Jičína realizovaly projekt Stabilizace strojního vybavení a to nákup vibračního válce a zařízení diagnostiky pro potřeby vlastní dílny. Celkové výdaje projektu byly v částce 311.769,- Kč. Na realizaci tohoto projektu přispěl Královéhradecký kraj částkou ve výši 300.000,- Kč. Projekt byl realizován v období 08/2015.

kraj

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack