pan13.jpg

Technické služby Jičín

Technické služby Jičín

Domů PDF Tisk Email


Pozor

Ve dnech 7-10.9. 2016 ( středa až sobota ) bude skládka Popovice uzavřena z důvodu pokládání  asfaltových vrstev.

Děkujeme za pochopení.

* PROVOZ SKLÁDKY POPOVICE - LIBEC NEPŘERUŠEN       newe

Ve dnech 10.-11.8.2016 /středa, čtvrtek/ bude z důvodu rekonstrukce vozovky uzavřen vjezd na skládku Libec ve směru od Popovic. Skládku v Libci bude možno v tyto dny navštívit pouze z druhé strany, a to směrem od Robous, Náchodska, Hubálova a Popoviček.   

Upozornění Technických služeb pro zákazníky skládky odpadů Popovice – Libec     constr76

 

Technické služby města Jičína upozorňují obyvatele Jičína a přilehlých obcí, že ve dnech 1.8.2016 – 31.10.2016 dojde k dlouho očekávané rekonstrukci vozovky na trase Popovice – Hubálov. Silniční provoz bude uzavřen z obou stran opravované vozovky. Vozidla Technických služeb a ostatních zákazníků, které budou na skládku odpadů Libec vyvážet jakýkoliv povolený odpad, budou na opravovanou vozovku pouštěny tak, aby bylo zajištěno co nejplynulejší odbavování zákazníků pracovníky TS skládky v Libci a zároveň nebyl narušen harmonogram stavebních prací dodavatele stavby. Znamená to tedy, že provoz skládky bude po dobu opravy vozovky n e p ř e r u š e n a zároveň platí původní provozní doba skládky pro rok 2016, a to:

Provozní doba skládky v období letního času: pondělí až pátek od 6,00 do 17,00 hodin, sobota od 8,00 do 12,00 hodin

Provozní doba skládky v období zimního času: pondělí až pátek od 6,00 do 16,00 hodin, sobota od 8,00 do 12,00 hodin

Děkujeme předem všem zákazníkům TS skládky Libec za pochopení a trpělivost po dobu provádění rekonstrukce a žádáme je o co možná největší dopravní ukázněnost při vjíždění do objektu a vyjíždění z objektu provádění rekonstrukce vozovky na výše uvedené trase.

 

 

Pozor, důležité   newe

 

V souladu s čl. II odst. 4 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., je dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, povinen v rámci písemných informací o dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.
- V souladu s čl. II odst. 5 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které jsou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

 


Příslušné existující IČP je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (dále jen „RŽP“) (www.rzp.cz), nebo na 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es_form.html.cz, kde si po zadání své firmy překliknete na RŽP a v sekci údaje bez historie zjistíte pro svoji provozovnu IČP.  

 

Podrobnosti viz metodický pokyn MŽP:                        reader1

 http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

 

      

 

* Od 4. dubna 2016 došlo k opětovnému zahájení svozu bioodpadu     

                                                           

* Nový pravidelně aktualizovaný ceník činností  pro rok 2016     

 

 

                                                      BIO 01

 

 

                          

Zahájení pravidelného týdenního svozu v roce 2016 bylo proběhlo ve 14. týdnu od 4. dubna 2016.

 

Platný harmonogram svozu nádob je uveden zde:

 

                                                        BIO 2016

 

    

  Prezentaci naší organizace naleznete zde   

 

 

 * Oddělený sběr bioodpadu         

              


 *  Informace pro firmy a obce - podklady pro hlášení o odpadech najdete zde

                                                                                   

 

Od 1.12. 2011 je zprovozněna pro naše občany i návštěvníky města Jičína nová služba SMS parkovné, která jim umožní velmi pohodlně zaplatit za parkování. Zde se můžete seznámit s touto službou a dozvíte se, jak na to …  

 

Již nemusíte hledat drobné mince, nemusíte rozměňovat a prodloužit parkovné můžete nyní z kavárny nebo v průběhu Vašeho obchodního jednání bez toho, že byste se museli vrátit k parkovacímu automatu. Jediným předpokladem pro použití této služby je mobilní telefon, který má povolenou službu Premium SMS (tuto službu lze zdarma aktivovat na zákaznické lince Vašeho mobilního operátora – Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

 

Pro další informace klikni na obrázek :

sms_parkovne 

            

 

 * POPTÁVKY :

 PRŮBĚŽNÝ NÁKUP MOTOROVÉ NAFTY                                                                    

 

   Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením & 6 zákona č. 137/2006 Sb., následující poptávky na realizaci  veřejných zakázek malého rozsah

 

 

  

 

 

Kde nás najdete:
Z adresy:: *  Na objednání přistavujeme kontejnery pro občany města a organizace vozidly Man, Liaz a Avia !!!

    Kontakt na telefonu : 603 817 168       e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                        

Man003   Man004
Man005   Man006
     

                                                                                                                                                 

 

 

 

* Den otevřených dveří v novém areálu Technických služeb města Jičína se vydařil   

 

 

dod023

 

dod038

dod055

 

dod094

dod125

 

dod123

 

 

 

* Od 22. září 2009 jsou Technické služby města Jičína přestěhovány do nového areálu v Textilní ulici č.p. 955 

ts2 ts3 ts4 ts5 ts6 ts8

 

 

 

Správa TS Jičín sídlí na adrese:
Technické služby města Jičína
Textilní 955
Jičín 506 01
Pracovní doba od 06:00 do 14:30 hodin
DIČ: CZ64814467
IČO: 64814467
Bankovní spojení: KB Jičín, č.ú.:447530227/0100
Info mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , fax: 493544755

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack