pan13.jpg

Technické služby Jičín

Technické služby Jičín

Domů PDF Tisk Email

Poslední pravidelný svoz bioodpadu z popelnic proběhne na konci listopadu 2016 newe

 

Technické služby města Jičína oznamují občanům Jičína a jeho městských částí, že pravidelný svoz bioodpadu bude pokračovat pravidelnými třídenními svozy po celý měsíc listopad. V případě příznivých klimatických podmínek je ukončení veškerých svozů bioodpadu v roce 2016 naplánováno na středu 30. listopadu.

Po zimní odstávce dojde k opětovnému zahájení pravidelného svozu bioodpadu v pondělí 3. dubna 2017.

V současné době je sváženo téměř 950 ks biopopelnic.

Pamatujte, do nádoby na bioodpad nedávejte nic, co byste si nedali do svého kompostu na vaši zahrádku! Tento materiál jde přímo na kompostárnu bez dalšího třídění.

Na vybraných místech města a v okrajových částech Jičína - Sedličky, Robousy, Popovice a Dvorce a v blízkosti zahrádkářských kolonií bude probíhat doplňkově rovněž svoz traktorem s tzv. homogenizérem. Výhodou svozu homogenizérem je, že kromě běžného bioodpadu (tráva, rostliny), může svážet i větší bioodpad jako jsou větve. Tento svoz je plánován na začátek a konec zahrádkářské sezóny, kdy dochází při úklidu zahrad hlavně k prořezávání stromů a je i více dalšího bioodpadu. Svoz bude probíhat tak, že občané budou na určených zastávkách předávat bioodpad obsluze. V Robousích a Popovicích si bude možné homogenizér při přesunech zastavit a obsluha převezme bio odpad přímo od občanů.

Bioodpad je možné ponechat i na zastávkách od rána svozového dne ve velkých pytlích či nádobách, ze kterých bude vysypáván obsluhou přímo do stroje.

Dále platí, že občané Jičína mohou odvážet větve i biologický odpad na sběrný dvůr.

Do tohoto svozu patří:

  • kompostovatelný odpad z údržby zeleně - posečená tráva a listí, dřevní štěpka i větve do průměru 5 cm, čisté dřevo, odpady ze záhonů, spadané ovoce

Časy zastávek jsou pouze orientační.!!

Trasa A svozu: pondělí 7. 11. 2016

Moravčice, Robousy, Dvorce, Sedličky, Soudná

čas             zastávky

11:00         Moravčice - u kontejnerů na odpad

11:30         Robousy dolní - autobusová zastávka

12:00         Robousy střed

12:30         Robousy - hospoda, křižovatka

13:00         Dvorce - u kontejnerů

13:30         Robousy - slepá odbočka ke kruhovému objezdu

14:00         Jičín, vlaková zastávka

14:30         Sedličky - u hřbitova na Zebíně

15:00         Soudná - odbočka v „Lipách“ (na kostkách)

Trasa B svozu: úterý 8. 11. 2016

Čeřovka, Letná, Nové město, Popovice

čas             zastávky

11:00         Foersterova – autobusová zastávka u prodejny

11:30         V. Dobiáše 501 - zahrádky

12:00         Bolzanova - zahrádky

12:30         zahrádky za koupalištěm Kníže - parkoviště

13:00         křižovatka Markova, J. Š. Kubína

13:15         křižovatka J. Š. Kubína, Koněvova

13:30         křižovatka Letná, Koněvova

14:00         křižovatka Poděbradova, Pražská

14:30         Popovice, u cihelny

14:45         Popovice, odbočka zahrádky

 


  

Upozornění Technických služeb pro zákazníky skládky odpadů Popovice – Libec     

 

Technické služby města Jičína upozorňují obyvatele Jičína a přilehlých obcí, že ve dnech 1.8.2016 – 31.10.2016 dojde k dlouho očekávané rekonstrukci vozovky na trase Popovice – Hubálov. Silniční provoz bude uzavřen z obou stran opravované vozovky. Vozidla Technických služeb a ostatních zákazníků, které budou na skládku odpadů Libec vyvážet jakýkoliv povolený odpad, budou na opravovanou vozovku pouštěny tak, aby bylo zajištěno co nejplynulejší odbavování zákazníků pracovníky TS skládky v Libci a zároveň nebyl narušen harmonogram stavebních prací dodavatele stavby. Znamená to tedy, že provoz skládky bude po dobu opravy vozovky n e p ř e r u š e n a zároveň platí původní provozní doba skládky pro rok 2016, a to:

Provozní doba skládky v období letního času: pondělí až pátek od 6,00 do 17,00 hodin, sobota od 8,00 do 12,00 hodin

Provozní doba skládky v období zimního času: pondělí až pátek od 6,00 do 16,00 hodin, sobota od 8,00 do 12,00 hodin

Děkujeme předem všem zákazníkům TS skládky Libec za pochopení a trpělivost po dobu provádění rekonstrukce a žádáme je o co možná největší dopravní ukázněnost při vjíždění do objektu a vyjíždění z objektu provádění rekonstrukce vozovky na výše uvedené trase.

 

 

Pozor, důležité   

 

V souladu s čl. II odst. 4 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., je dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, povinen v rámci písemných informací o dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.
- V souladu s čl. II odst. 5 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které jsou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

 


Příslušné existující IČP je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (dále jen „RŽP“) (www.rzp.cz), nebo na 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es_form.html.cz, kde si po zadání své firmy překliknete na RŽP a v sekci údaje bez historie zjistíte pro svoji provozovnu IČP.  

 

Podrobnosti viz metodický pokyn MŽP:                        reader1

 http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

                                                     

* Nový pravidelně aktualizovaný ceník činností  pro rok 2016     

 

 

                                                      BIO 01

 

 

                          

Zahájení pravidelného týdenního svozu v roce 2016 bylo proběhlo ve 14. týdnu od 4. dubna 2016.

 

Platný harmonogram svozu nádob je uveden zde:

 

                                                        BIO 2016

 

    

  Prezentaci naší organizace naleznete zde   

 

 

 * Oddělený sběr bioodpadu         

              


 *  Informace pro firmy a obce - podklady pro hlášení o odpadech najdete zde

                                                                                   

 

Od 1.12. 2011 je zprovozněna pro naše občany i návštěvníky města Jičína nová služba SMS parkovné, která jim umožní velmi pohodlně zaplatit za parkování. Zde se můžete seznámit s touto službou a dozvíte se, jak na to …  

 

Již nemusíte hledat drobné mince, nemusíte rozměňovat a prodloužit parkovné můžete nyní z kavárny nebo v průběhu Vašeho obchodního jednání bez toho, že byste se museli vrátit k parkovacímu automatu. Jediným předpokladem pro použití této služby je mobilní telefon, který má povolenou službu Premium SMS (tuto službu lze zdarma aktivovat na zákaznické lince Vašeho mobilního operátora – Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

 

Pro další informace klikni na obrázek :

sms_parkovne 

            

 

 * POPTÁVKY :

 PRŮBĚŽNÝ NÁKUP MOTOROVÉ NAFTY                                                                    

 

   Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením & 6 zákona č. 137/2006 Sb., následující poptávky na realizaci  veřejných zakázek malého rozsah

 

 

  

 

 

Kde nás najdete:
Z adresy:: *  Na objednání přistavujeme kontejnery pro občany města a organizace vozidly Man, Liaz a Avia !!!

    Kontakt na telefonu : 603 817 168       e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                        

Man003   Man004
Man005   Man006
     

                                                                                                                                                 

 

 

 

* Den otevřených dveří v novém areálu Technických služeb města Jičína se vydařil   

 

 

dod023

 

dod038

dod055

 

dod094

dod125

 

dod123

 

 

 

* Od 22. září 2009 jsou Technické služby města Jičína přestěhovány do nového areálu v Textilní ulici č.p. 955 

ts2 ts3 ts4 ts5 ts6 ts8

 

 

 

Správa TS Jičín sídlí na adrese:
Technické služby města Jičína
Textilní 955
Jičín 506 01
Pracovní doba od 06:00 do 14:30 hodin
DIČ: CZ64814467
IČO: 64814467
Bankovní spojení: KB Jičín, č.ú.:447530227/0100
Info mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , fax: 493544755

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack